HEM    |    Om mig    |    LÄNKAR    |    BEHANDLING    |    Apelgården    |    UTBILDNING    |    Referenser    |    KontakT & KARTA


 

Jag heter Caroline Monthelie och jag arbetar med alla typer av hästar, såväl konvalescenter som hästar i full tävlingskondition. Inför en behandling går jag först igenom hela hästen, ser till dess rörelsemönster och diskuterar vilka problem vi kan se.

De behandlingsmetoder jag använder är i första hand kraniosakral terapi, ibland elektroterapi, ultraljud, och akupunktur.

Detta ligger till grund för behandlingen och en bedömning av antalet gånger som hästen behöver behandlas.

För att resultatet skall bli optimalt brukar jag tillsammans med den som rider/kör hästen lägga upp ett träningsprogram. I en behandling ingår också en genomgång av hästens utrustning.

Läs mer >>

 


Nedsatt prestationsförmåga 1

Här tar jag bland annat upp varför hästen kan få nedsatt prestationsförmåga.


Nedsatt prestationsförmåga 2

Bygger vidare med mer praktisk inriktning. Du får själv träna på att känna och se.


Sadelns inverkan på hästen

Fokus på sadeln. En sadel som inte passar kan bidra till problem för häst och ryttare.


Foder och näringslära

Här ges exempel på olika foderstater, hur man kan räkna eller skaffa hjälp.


Kursinformation >>